Κοζάνης

Υπηρεσίες: Χειρουργικό, Παθολογικό
Τηλέφωνο: 2461037948
Κοζάνης
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 2461037948
Είδος: Φιλοξενία από εθελοντές
Τηλέφωνο: 6984905801 & 6978455635
Παροχές: Βασική Υπακοή, Φύλαξη, Σωματοφυλακή, Επίλυση Προβλημάτων
Υπηρεσίες: Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό
Τηλέφωνο: 2461030546
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση
Τηλέφωνο: 2461021200

Χάρτης Επαγγελματιών