Παλλήνης

Παροχές: Βασική Υπακοή, Ανατροφή Κουταβιού
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Κατ' οικον επίσκεψη
Τηλέφωνο: 2106655352

Χάρτης Επαγγελματιών