Κατοικίδια: Σκύλος
Παροχές: Βασική Υπακοή, Φύλαξη, Σωματοφυλακή, Επίλυση Προβλημάτων

Υπηρεσίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • Βασική Υπακοή
  • Άρνηση Τροφής
  • Κοινωνικοποίηση
  • Εκπαίδευση για Θέματα Τουαλέτας
  • Αντιμετώπιση Ανεπιθύμητων Συμπεριφορών
  • Σωματοφυλακή - Φύλαξη Χώρου

Τοποθεσία

Έβρου 9, Κοζάνη 501 00