Είδος: Καταφύγιο
Υπηρεσίες: Ενημέρωση για υποχρεώσεις ιδιοκτητών, Στειρώσεις, Κτηνιατρική φροντίδα, Υιοθεσίες

Υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ
  • Καταφύγιο
ΠΑΡΟΧΕΣ
  • Κτηνιατρική Φροντίδα
  • Στειρώσεις
  • Ενημέρωση για υποχρεώσεις ιδιοκτητών
  • Υιοθεσίες

Τοποθεσία

Λαυριο, 195 00