Κατοικίδια: Σκύλος, Γάτα, Πτηνά, Ερπετά, Τρωκτικά
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Εναλλακτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό, Φάρμακα

Υπηρεσίες

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ
 • Σκύλος
 • Γάτα
 • Μικρό Ζώο
 • Πτηνό
 • Ερπετό
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
 • Προληπτική Ιατρική
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 • Αιματολογικές Εξετάσεις
 • Βιοχημικές Εξετάσεις
 • Ακτινολογικές Εξετάσεις
 • Υπερηχος - Υπερηχοτομογραφικός Έλεγχος
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
 • Δερματολογικές Εξετάσεις
 • Παθολογικές Εξετάσεις
 • Χειρουργικές Επεμβάσεις
 • Ορθοπεδικές Εξετάσεις
 • Μαιευτική
 • Οδοντιατρική - Στοματική Υγιεινή
 • Εναλλακτική Ιατρική
 • Έκτακτα Περιστατικά
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Φάρμακα

Τοποθεσία

Ανδρέα Παπανδρέου 75, Άγιος Νικόλαος 721 00