Κατοικίδια: Σκύλος, Γάτα
Υπηρεσίες: Χειρουργικό, Παθολογικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, 24η Εξυπηρέτηση, Έκτακτα Περιστατικά

Υπηρεσίες

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ
 • Σκύλος
 • Γάτα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 • Αιματολογικές Εξετάσεις
 • Βιοχημικές Εξετάσεις
 • Ανοσολογικές Εξετάσεις
 • Κυτταρολογικές Εξετάσεις - Καλλιέργειες
 • Ιστοπαθολογικός Έλεγχος - Βιοψίες
 • Ακτινολογικές Εξετάσεις
 • Υπερηχος - Υπερηχοτομογραφικός Έλεγχος
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
 • Παθολογικές Εξετάσεις
 • Γαστρεντερολογικές Εξετάσεις
 • Καρδιολογικές Εξετάσεις
 • Χειρουργικές Επεμβάσεις
 • Ορθοπεδικές Εξετάσεις
 • Αποκατάσταση
 • Οφθαλμολογικές Εξετάσεις
 • Έκτακτα Περιστατικά
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • 24ωρη Εξυπηρέτηση
 • Νοσηλεία
 • Φάρμακα
 • Είδη Pet Shop

Τοποθεσία

25ης Μαρτίου 87, Θεσσαλονίκη 542 48