Κατοικίδια: Σκύλος
Παροχές: Κούρεμα, Μπάνιο, Καλλωπισμός

Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ
  • Καλλωπισμός
  • Κούρεμα
  • Μπάνιο
  • Αφαίρεση Νεκρού Τριχώματος - Stripping
  • Χτένισμα και Φροντίδα Τριχώματος
  • Καθαρισμός Δοντιών
  • Καθαρισμός Αυτιών
  • Κόψιμο Νυχιών
  • Κέρωμα Πατουσών
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ
  • Σκύλος

Τοποθεσία

Ξενοφώντος 20, Γλυφάδα 166 75