Ωρωπού

Ωρωπού
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 2295301626
Τηλέφωνο: 2295301626
Είδος: Άνευ Εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό, Φάρμακα
Τηλέφωνο: 2295054103

Χάρτης Επαγγελματιών