Κατοικίδια: Σκύλος, Γάτα

Υπηρεσίες

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ
  • Σκύλος
  • Γάτα
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
  • Προληπτική Ιατρική
  • Εμβολιασμός
  • Αποπαρασίτωση
  • Στειρώσεις
  • Τοποθέτηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
  • Παθολογικές Εξετάσεις
  • Exotics Pets

Τοποθεσία

Υψηλάντου 57, Αθήνα 115 21